CONTACTGEGEVENS

Angela van Niftrik: Tel: 06 - 53 70 50 15
E-mail: info@kinesiologisch.nl

PRAKTIJKADRES

KINESIOLOGISCH
Praktijk voor professionele kinesiologie
Schoolstraat 20, 5391AZ Nuland
Gemeente Den Bosch

De praktijk bevindt zich op de begane grond, heeft een eigen ingang en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is privé-parkeergelegenheid aanwezig.

ROUTEBESCHRIJVING

De praktijk is via de snelweg A59 Den Bosch – Oss gemakkelijk te bereiken.
Een routebeschrijving vanaf jouw locatie plan je hier!

PRAKTIJKGEGEVENS

Registratienummer VNT: 15.045
Licentienummer RBCZ: 306047R
AGB-code Zorgverlener: 90-049888
AGB-code Praktijk: 90-58277

ALGEMENE VOORWAARDEN EN WETTELIJKE OVEREENKOMST

In mijn praktijk werk ik volgens de algemene voorwaarden voor een kinesiologisch consult en de beroepscode van de VNT. Net als iedere zorgaanbieder in Nederland ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is geregeld via de klachtenprocedure en klachtenfunctionaris van de VNT, RBCZ en de SCAG (Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).
De wet verplicht mij met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende overeenkomst af te sluiten. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze overeenkomst kun je downloaden en printen en bij het eerste consult meebrengen.

Download Algemene voorwaarden
Download Behandelovereenkomst

PRIVACY EN DOSSIER

Het is wettelijk gezien verplicht dat ik een dossier aanleg. Het dossier bevat, behalve je contactgegevens, ook aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde testen en handelingen. Daarnaast worden er in het dossier gegevens opgenomen die van belang zijn tijdens het consult en die ik, alleen na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld je huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die je mij zelf hebt verstrekt. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat ik:

- zorgvuldig met jouw persoonlijke en medische gegevens om ga;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
- de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor het consult of wettelijk verplicht.

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast worden gebruikt om:
- andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een volgende zorgverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
- in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing te overleggen;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. Ik handel hiermee in overeenstemming met mijn geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van mijn beroepsregels.

PRIVACY EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:
- je naam, adres, postcode en woonplaats;
- je geboortedatum;
- de datum van het consult;
- een korte omschrijving van het consult;
- de kosten van het consult;
- de wijze van betaling van het consult.
Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.
Tijdens het eerste consult zal ik je vragen de privacyverklaring te ondertekenen, welke dan bij het dossier wordt gevoegd.

KLACHTENPROCEDURE

Indien je klachten hebt over de door mij verleende zorg, vraag ik je deze allereerst met mij te delen, liefst schriftelijk. Ik neem je onderbouwde klacht serieus en zal proberen om in een persoonlijk gesprek, de door jou ervaren knelpunten samen op te lossen. Ik heb er vertrouwen in dat wij er samen uit komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je je wenden tot het secretariaat van de VNT: info@vnt-nederland.nl of 033 – 472 60 03. Zij brengen je in contact met een klachtenfunctionaris.
Job: "Ik kan me nu veel beter concentreren." Mart: "Met een paar sessies voelde ik al verbetering in mijn rug." Gerard: "De jeuk is helemaal weg." Monique: "Ik slaap nu sneller in." Sjan: "Ik werd minder ziek van de medicatie." Anny: "Na drie consulten was de pijn in mijn schouder- en rugspieren over." Femke: "Mijn dochter plast niet meer in haar bed." Irene: "Ik kan alle belangrijke voedingstoffen nu goed opnemen en voel me fit." Lars: "Het lukt me nu om door te zetten." Jolanda: "Ik heb veel meer energie." Miranda: "Afvallen kost me nu minder moeite." Amber: "Mijn hooikoorts is echt verdwenen." Luuk: "Ik sta een stuk rechter." Eefje: "Ik kan makkelijker lezen." Stan: "Die oefening voor thuis hielp als ik het even moeilijk vond." Daan: "Ik heb geen pijn meer in mijn buik". Sjors: "Mijn sportblessure was sneller over". Maria: "Ik kan me beter focussen op wat belangrijk is". Anja: "Mijn zoontje heeft geen huiduitslag meer".
© Kinesiologisch • Schoolstraat 20 • 5391AZ Nuland • Tel: 06 - 53 705 015 • info@kinesiologisch.nl | privacyverklaring | cookieverklaring